Sidste Nyt

Torsdag d. 5/11 og Fredag d. 6/11 er der Brandhane eftersyn.

For at kontrollere at brandhanerne fungerer som de skal, foretages der eftersyn og skylning af brandhanerne. 
I forbindelse med eftersynet kan der forekomme misfarvet vand, varierende tryk og luft i ledningsnettet. Der er ingen sundhedsrisiko ved det misfarvede vand.​
Du bør dog vente med at vaske tøj, til der ikke længere er misfarvning af vandet.

 

Vigtigt Vigtigt

Grundet Covid-19, er der ingen adgang på Vandværkerne uden aftale:
Ring for personlig fremmøde på telefon 48 30 00 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Driftsstatus

Opdateret d. 28/11-2020 kl. 20.30:

Ledningsbrud på Grønnevang, der kan være driftsforstyrrelser i vanforsyningen.

 

Opdateret d. 02/11-20
Vi er startet på ledningsnets renovering på Rævebakken, arbejdet forventes at pågå til ultimo december.

Opdateret d. 09/11-20

Projekt renovering af Rønne Alle/Æblehaven starter op igen i dag, der vil derfor igen de næste 3 uger kunne komme driftsforsyrrelser i vandforsyningen.
Vi forventer at arbejdet pågår de næste 3 uger.

 

Kontakt

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje

Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Telefontid: 
Mandag - fredag kl. 8 - 12

Ved personligt fremmøde, ring for aftale da vi kan være ude i området på serviceopgaver.

Tlf.: 48 30 00 44
Email:
kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud og lign.