Sidste Nyt

Årsaflæsning af vandmålerne
pr. 31.december 2023

Vandværket foretager årsaflæsning af vandmålerne i uge 2, 3 og 4 2024. Aflæsningstallet vil fremgå af årsopgørelsen, som udsendes ultimo februar, primo marts måned med forfald 11. marts 2024.

ETABLERING AF TRYKFORØGER ANLÆG
på Lundebakken opstartes i uge 47 og forventes idriftsat i starten af 2024.

OPFØRELSE AF NYT VANDVÆRK
Her kan du følge opførelsen af det nye vandværk, fra første spadestik i sommeren 2023 til den oficielle åbning i foråret 2025.

Endvidere kan du følge byggeriet, time for time, via webcam. Klik her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Driftsstatus

Normal drift.


 


 

Nyttige links

Kontakt

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje

Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Telefontid: 
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00

Ved personligt fremmøde, ring for aftale da vi kan være ude i området på serviceopgaver.

Tlf.: 48 30 00 44
Email:
kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud og lign.