Sidste Nyt

Så er der kommet ny spændende læsning på vores hjemmeside.
Gå ind i menupunktet "Praktisk Information" Nederst på listen findes vores nye sektion
"Værd at vide" hvor du kan læse om emner som Fakta om drikkevand, Sparetips, o.s.v.
- God fornøjelse!

Gilleleje Vandværk påbegynder arbejdet med at etablere en nødforbindelse mellem Villingebæk Vandværk og Gilleleje Vandværk, for at sikre den fremtidige forsyning. 
Arbejdet forventes at vare ca. 2 måneder og går i gang medio september
Dette vil medføre perioder hvor der kan forekomme driftsforstyrrelser i vandforsyningen.
Læs mere her.

 

 

 
 
Driftsstatus

Gilleleje Vandværk har påbegyndt arbejdet med at etablere en nødforbindelse mellem
Villingebæk Vandværk og Gilleleje Vandværk, for at sikre den fremtidige forsyning.
I perioden medio september til primo november kan der derfor forekomme driftsforstyrrelser i vandforsyningen, på strækningen Munkerup Strandvej, mellem kl. 9-15.
Vi opfordrer til, at man tilmelder sig SMS-service så man løbende modtager driftsinformation.

 

 

Kontakt

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje

Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Telefontid: 
Mandag - fredag kl. 8 - 12

Ved personligt fremmøde, ring for aftale da vi kan være ude i området på serviceopgaver.

Tlf.: 48 30 00 44
Email:
kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud og lign.