Meddel ejerskifte


Ejerskifte skal meddeles vandværket, da vi ikke er koblet op til et centralt register. Send gerne en mail til vandværkets administration, kontor@gillelejevand.dk, med oplysning om:

1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører

2. Målerstand ved ejerskifte

3. Dato for ejerskifte

4. Navn og ny adresse på tidligere ejer

5. Evt. e-mail adresse til tidligere ejer

6. Navn og adresse på ny ejer

7. Evt. telefonnummer til ny ejer

8. Evt. e-mail adresse til ny ejer

 

Forhold ved ejerskifte
Såfremt De sælger Deres ejendom, kan vandværket tilbyde at udfærdige en slutafregning af vandforbrug og fast afgift pr. skæringsdato. Vi skal blot have ovenstående oplysninger.

Oplysningerne bedes meddelt os pr. brev eller pr. fax. Når vandværket har lavet slut­afregningen, behøver De ikke fordele vandafgiften over refusionsopgørelsen. Vandaf­ledningsafgiften til Gribvand skal dog stadig medtages over refusionsopgørelsen.

Sælger:

Vandværket fremsender en flytteopgørelse, der omfatter endelig afregning af vandafgift indtil dato for ejerskifte.
Evt. aconto betalinger og forudbetalt fast afgift fratrækkes på flytteopgørelsen.
Hvis De har betalt tidligere vandregninger for sent, vil flytteopgørelsen indeholde renter og evt. et gebyr. Er renter og gebyrer indbetalt til vandværket, vil disse være indeholdt i beløbet under betalt aconto.


Køber:

Vandværket fremsender en regning for vandafgift fra overtagelsesdatoen og indtil næste ordinære opkrævningsperiode.
De har mulighed for at tilmelde Dem til BetalingsService hos PBS, alle oplysninger fremgår af regningen.
Sammen med regningen modtager De en skrivelse, der indeholder oplysninger om aktuelle vandpriser samt forskellige praktiske oplysninger om vandværket.


OBS!!
Hvis De hidtil har betalt Deres vandafgift via BetalingsService, beder vi Dem venligst sørge for at afmelde PBS-aftalen gennem Deres pengeinstitut. Hvis PBS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer De, at fremtidige regninger vedr. vandafgift til ny ejer vil blive trukket på Deres bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet.