Skulle det ske, at du føler dig dårligt eller forkert behandlet af Gilleleje Vandværk, så vil vi rigtigt gerne høre om det.
Måske kan vi løse det i fællesskab og fjerne eventuelle misforståelser.

I første omgang beder vi dig derfor om at sende din klage til kontor@gillelejevand.dk  

Du kan også sende din klage skriftligt til vores postadresse Gilleleje Vandværk, Kastanie Allé 71, 3250 Gilleleje.

Beskriv bedst muligt:

  • hvad du klager over
  • hvem du har været i kontakt med
  • hvornår det er sket
  • adresse- og kontaktoplysninger
     

Vi henviser iøvrigt til Gilleleje Vandværks regulativ.

Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at indgive en forbrugerklage efter lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). 
 
Klagen indgives til:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis du får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.
Læs mere på 
www.forbrug.dk.

Men lad os se, om vi ikke kan løse det i fællesskab inden da.