Vandanalyse af vandet fra Gilleleje Vandværk

Gilleleje Vandværk forsyner 6886 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. 
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. 
Vandet bliver hentet i vandværkets 11 boringer. Vandværket udpumper ca. 500.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Gilleleje Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til vores forbrugere. 
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), samler de indberettede data fra prøver taget på selve indvindingsanlægget, 
på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra Gilleleje Vandværk.

Prøveresultater fra Bregnerødværket og Kastanie Allé

Prøveresultater fra Firhøjværket

Prøveresultater fra Villingebæk Vandværk (forsyner Rævebakkens beboere)