Ved salg skal der indsendes en ejerskiftemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en eventuel opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema udfyldes og indsendes til vandværket.
Forbrugernummeret findes på seneste opgørelse og bedes anført.

Det koster kr. 187,50 for udfærdigelse af en flytteopgørelse og beløbet opkræves hos sælger.