Meddel flytning

Ved ændring af bopælsadresse skal dette meddeles vandforsyningen, da vi ikke er koblet op til et centralt register.

Skyldes adresseændringen ejerskifte på forsyningsadressen: Klik venligst her

Ved ændring af bopælsadresse (helårsadresse), send gerne en mail til Gilleleje Vandværks administration med oplysning om:

1. Forsyningsadressen, det vedrører
2. Navn
3. Dato for adresseændring
4. Ny bopælsadresse
5. Evt. telefonnummer
6. Evt. e-mailadresse

Mailen sendes til kontor@gillelejevand.dk