Ledningsnet og ansvar

Hvor er min stophane placeret?

Normalt ved måleren i målerbrønden. Hvis du ikke kan finde din stophane, så kontakt os.

Hvor kan jeg få fat i et kort over placeringen af mine vandledninger?
Læs mere under ”Selvbetjening”-->”Søg ledningsplan”

Hvad er min vandledning, og hvad er vandværkets?

Matrikelgrænsen markerer ejerskabet. Læs mere her om vedligeholdelse og ejerskab af vandledninger.

Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af ledninger mv.?
Ansvaret er delt mellem vandværket og ejendommens ejer i forhold til matriklen. Læs mere her om fordelingen af ansvar.

Hvor kan jeg få oplyst ledningsdimensioner og vandtryk?
Det kan vi hjælpe dig med hvis du kontakter os.