Instruktion i brug af målerbrønd ved frostsikring af indvendige vandinstallationer


1. Luk tilgangshane (blåt / blåstribet rør, sidder i modsatte side af afblæsning)

2. Åbn alle haner i huset og tøm varmtvandsinstallationen (sluk for 

3. Monter kompressor, max. 4 bar, eller cykelpumpe (med slange) på afblæsningsventil og pump til der ikke kommer mere vand ud

4. Luk eventuelt indvendig hovedhane inden De forlader huset, som en ekstra sikring mod tilløb af vand til deres installation


Der findes ældre brønde med andre haner der sidder under måleren, men proceduren er den samme.

NB: EJEREN AF BOLIGEN HAR ALTID ANSVARET FOR EJENDOMMENS VVS-INSTALLATIONER.