Instruktion i brug af målerbrønd ved frostsikring


- Luk tilgangshane (blåt / blåstribet rør, sidder i modsatte side af afblæsning)

- Åbn alle haner i huset og tøm varmvandsinstallationen

- Monter kompressor, max. 4 bar, eller cykelpumpe (med slange) på afblæsningsventil og pump til der ikke kommer mere vand ud

- Luk eventuelt indvendig hovedhane inden De forlader huset, som en ekstra sikring mod tilløb af vand til deres installation


Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at kontrollere jordledningens tæthed, da evt. udsivning er forbundet med store omkostninger. 
Kontroller derfor jævnligt om vandmåleren kører rundt, selvom der ikke bliver brugt vand.