Ledningsbrud

 

Hvorfor kommer der vand op af jorden på min grund?
Måske er der et brud på vandstikledningen. Når det sker på din grund, er det dit ansvar at få udbedret skaden. Kontakt et autoriseret VVS-firma. 
Det er en god ide at få lukket for stophanen – og dermed vandet. Hvis du ikke ved hvor din stophane er placeret, så kontakt os.

Hvorfor løber der vand på vejen?
Løber der vand på vejen, og det ikke skyldes normalt vandforbrug som fx, at naboen vasker bil, kan det være tegn på, at der er sprængt en vandledning i jorden. 
Vand, der løber ud af en sprængt vandledning, kan i nogle tilfælde føre til store følgeskader. Kontakt os derfor hurtigst muligt.

Hvorfor er der vådt på fortovet, når det er tørvejr?

Måske er det en utæt vandledning eller stophane, der er på spil. Kontakt os derfor meget gerne.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Se vores kontaktoplysninger her