Meddel ejerskifte

 

Ejerskifte skal meddeles vandværket, da vi ikke er koblet op til et centralt register. Send gerne en mail til vandværkets administration, kontor@gillelejevand.dk, med oplysning om:

 

1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører

2. Målerstand ved ejerskifte

3. Dato for ejerskifte

4. Navn og ny adresse på tidligere ejer

5. Evt. e-mail adresse til tidligere ejer

6. Navn og adresse på ny ejer

7. Evt. telefonnummer til ny ejer

8. Evt. e-mail adresse til ny ejer

 

Forhold ved ejerskifte
Såfremt De sælger Deres ejendom, kan vandværket tilbyde at udfærdige en slutafregning af vandforbrug og fast afgift pr. skæringsdato. Vi skal blot have ovenstående oplysninger.

 

Oplysningerne bedes meddelt os pr. brev eller email. Når vandværket har lavet slut­afregningen, behøver De ikke fordele vandafgiften over refusionsopgørelsen. 

 

Sælger:

Vandværket fremsender en flytteopgørelse, der omfatter endelig afregning af vandafgift indtil dato for ejerskifte.

Det koster kr. 187,50 for udfærdigelse af en flytteopgørelse.

Evt. aconto betalinger og forudbetalt fast afgift fratrækkes på flytteopgørelsen.

 Køber:

Vandværket fremsender en aconto for vandafgift fra overtagelsesdatoen og indtil næste ordinære opkrævningsperiode.
De har mulighed for at tilmelde Dem til BetalingsService hos PBS, alle oplysninger fremgår af fremsendte skrivelse.
De vil også modtage en skrivelse, der indeholder oplysninger om aktuelle vandpriser samt forskellige praktiske oplysninger om vandværket.

 

OBS!!

Hvis De hidtil har betalt Deres vandafgift via BetalingsService, beder vi Dem venligst sørge for at afmelde PBS-aftalen gennem Deres pengeinstitut. Hvis PBS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer De, at fremtidige regninger vedr. vandafgift til ny ejer vil blive trukket på Deres bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet.