Anlægsarbejde

Gilleleje Vandværk påbegynder arbejdet med at etablere en nødforbindelse mellem Villingebæk Vandværk og Gilleleje Vandværk, for at sikre den fremtidige forsyning. 
Arbejdet forventes at vare ca. 2 måneder og går i gang medio september. Dette vil medføre perioder med driftsforstyrrelser i vandforsyningen. Vi tilstræber, at disse forstyrrelser sker mellem kl. 9-15, og i så korte perioder som muligt. Når vi lukker for vandet, vil vi informere om det på hjemmesiden under "Driftsinfo" samt pr. sms.
Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig SMS-service så man løbende kan modtage driftsinformation.

For nogle husstande, vil arbejdet med nødforbindelsen medføre, at vi skal montere en ny målerbrønd på grunden. Omtalte arbejde er uden omkostninger for forbrugeren. De berørte husstande får direkte besked. 

Er der spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at kontakte Gilleleje Vandværk.