Anlægsarbejde

Gilleleje vandværk starter efter sommerferien i uge 34 med at renovere hovedledning samt gamle skel målerbrønde og stophane på Kattegatvej samt dele af Østre Alle, dette er første etape af en større ledningsnetsrenovering i området. 
Arbejdet kommer til at strække sig fra ca. start uge 34 til og med uge 47.
Der kan i perioder være driftsforstyrrelser i vandforsyningen i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 15.00, informationer om dette vil blive udsendt på sms.
Vi opfordrer alle til at tilmelde sig for sms-service, da evt. ændringer og anden info vil blive kommunikeret ud den vej, man kan tilmelde sig på følgende link https://www.gillelejevand.dk/Selvbetjening/Til-afmeld-SMS-service
I forbindelse med renoveringen skal alle der ikke har målerbrønd ved skel have nedgravet og placeret en ny ca. 1 meter indenfor skel, se vedhæftede brev, derfor opfordrer vi til at i finde stophanen på jeres grund samt rydder området for træ og buske, således at den er let tilgængelig.
Reetablering af græsplæner/rabatter og vejen står Gilleleje vandværk for, reetablering af matrikler laves løbende og vejearealer laves samlet som det sidste.