Hjælp med lækager
Hvis du har et forhøjet vandforbrug, lækagevarsling på vandmåler osv., er der et par ting du kan gøre, før du ringer til forsikringen og evt. efter en blikkenslager.

Det første er at udføre en simpel test for at bekræfte, om vandet flyder, når det ikke burde
- Sluk alle dine vandhaner både udenfor og inde i huset, og sørg for at du ikke kører nogle apparater, som bruger vand (opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ismaskiner osv.).
- Kig på display på din vandmåler. Hvis pilen og de små tal på displayet bevæger sig, eller hvis vandmåleren har et lækagesymbol, har du en lækage.

Det næste trin er at lokalisere kilden og den omtrentlige placering af lækagen
- Hvis du har en målerbrønd hvor vandmåler sidder i og har en afspærrings ventil der hvor vandet kommer ind i huset, kan du lukke denne for at se om det indvendigt
  i huset eller jordledningen der er utæt.  Se på vandmålerens display igen.


Udendørs
- Pøle af stående vand, hvor der ikke burde være vand, usædvanligt bløde eller fugtige pletter i jorden, stykker af græsplæne der er mere mørkegrøn end omkringliggende
  områder osv.

- Udendørs vandhaner, tilsluttede vandslanger og rør kan forvitre på kort tid af sollys og i frostvejr frostsprænge der giver en senere utæthed når det tør op.

Indendørs-
- Lyt efter lækager. Nogle lækager finder sted ude af syne, for eksempel ved at strømme ind i afløb, bag vægge og under jorden. Lyt omhyggeligt til dine vandrør, apparater
  og endda din toiletcisterne. Hvis du hører en svag hissende lyd, har du muligvis fundet en lækage. Husk at du måske har mere end én lækage, så sørg for at efterse så
  mange potentielle lækagekilder som du kan.


- Brug din lugtesans. Lækage er en almindelig årsag til skimmelvækst omkring kanterne af badekar, under køkkenvaske, i vægge og under gulvbelægning, samt andre
  steder, der er vanskelige at se, men lette at lugte.


- Dryppende vandhaner, vandpytter nær apparater der bruger vand (køleskabe med ismaskiner, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, varmtvandsbeholder,
  vandblødgørere osv.), våde pletter på loft eller væg osv.


- Toiletter der løber uden det kan se på vandoverfladen, tjek med toiletpapir på bagsiden af kummen.

- Sikkerhedsventilen ved varmtvandsbeholder ikke løber eller drypper kontinuerligt (normalt efter varmtvandsforbrug)

Af disse og andre grunde er det vigtigt at udbedre lækager så hurtigt som muligt.