Kontrolsystem for vandmålere


I henhold til en ny lovbekendtgørelse har vandværket etableret et kontrolsystem for de monterede vandmålere, hos forbrugerne. Kontrollen af målerne udføres som statistisk stikprøvekontrol af målere i drift.
Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende vis og på ensartede vilkår for den enkelte forbruger.
I praksis betyder ordningen, at måleren skal kontrolleres og/eller udskiftes senest, når den er 8 år gammel.
Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysninger om kontrolsystemet.