Har du tryk på vandet?

Reglerne om vandtryk i standardregulativet lyder således:

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, 
der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme. 
Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningen ud for de enkelte ejendomme. 

Trykket er altså dit eget ansvar, men der er stadig håb forude...                 

                                                                                                                                                              


 

Sådan får du hurtigt og nemt mere tryk på vandet
» Rens perlatoren i din vandhane (se hvordan i infografikken ovenfor)

» Skift eller rens blandingsbatteriet (dette gælder ikke for din bruser)

» Afkalk dit bruserhoved (se hvordan i infografikken ovenfor)

» Overvej at installere et trykforøgeranlæg i vandinstallationen (husk lige at spørge din VVS’er til råds...)

Du kan også spørge din VVS’er om hjælp hvis det handler om:
» Tilstopninger i rørinstallationer.

» Tilstopninger i rørinstallationer omkring din vandmåler.

» Trykmåling for at se, om problemet er inde eller uden for huset. 


NB: Ejeren af boligen har ansvaret for ejendommens VVS-installationer.