Hvem har ansvaret?

På nedenstående grafik, er det med forskellige eksempler illustreret, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar begynder. Skellet spiller en afgørende rolle, når ansvaret for vedligeholdelse af vandledningsnettet defineres. Vi opfordrer desuden til, at man læser Gilleleje Vandværks regulativ. Ved eventuelle spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte os.

Vandværkets ansvar
» Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar.
» Alle ændringer i målerbrønden må kun udføres af Gilleleje Vandværk
» Vandmåleren kan være placeret i bygning eller i brønd. Uanset placering er måleren vandværkets ejendom.

Forbrugernes ansvar
» Ledninger inden for skel er forbrugernes ansvar.
» Det er forbrugerens ansvar at efterse og holde brønd- og dæksel rene og tilgængelige.
» Det er også forbrugerens ansvar, med jævne mellemrum at tjekke, at vandmåleren virker.