Legionella

Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt, men som ikke er almindelig på vandværkerne eller i vandværkernes ledningsnet. Derimod forekommer bakterien i bygningers varmtvandsanlæg, da den trives godt i lunkent og stillestående vand. 
Så bliver varmtvandsbeholderen ikke håndteret korrekt, er der risiko for, at der kan vokse Legionellabakterier i vandet.


  

Gode råd til at nedsætte risikoen for Legionella
» Som forbruger kan man selv være med til at nedsætte væksten af Legionellabakterien ved at være opmærksom på nogle enkle ting.

» Nedenfor finder du en guide til, hvordan du kan nedsætte risikoen for at få problemer med Legionella i din vandinstallation.
Få evt. mere information hos din VVS'er eller fjernvarmeselskab.