Pas på dine vandrør

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør, men varme og tørre perioder kan også skade ældre vandinstallationer.
Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.
  


Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?
» Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op.
» Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

» Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt.
» Anmeld skaden til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på din forsikring
» Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. 
» Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern
» Hvis din bolig har ældre vandinstallationer, dvs. jordledninger lavet af støbejern, kan de knække pga. varmen. 
Støbejern er lidt ligesom glas, og hvis jorden omkring rørene bliver 
meget tør og hård som sten kan du risikere, at vandrørene knækker. 
» Nyere installationer er lavet af plast, og plast kan udvide sig og tilpasse sig bevægelser i jorden. 

NB: EJEREN AF BOLIGEN HAR ANSVARET FOR EJENDOMMENS VVS-INSTALLATIONER.