Opkrævningsterminer

Den normale årlige aflæsning af vandmåleren sker pr. 31/12. 
Afregningsåret for vandafgift er en 12-måneders-periode svarende til kalenderåret. 
Den normale opkrævning af vandafgifter finder sted halvårsvis ved udsendelse af regninger til betaling i marts og september måned.

I februar måned fremsendes årsopgørelse for det foregårende kalenderår + aconto for perioden 1. januar til 30. juni, med betaling i marts.

I august fremsendes aconto for perioden 1. juli til 31. december, med betaling i september