Opkrævningsterminer

Den normale årlige aflæsning af vandmåleren sker fra 2018 pr. 31/12. 
Afregningsåret for vandafgift er en 12-måneders-periode svarende til kalenderåret. 
Den normale opkrævning af vandafgifter finder sted halvårsvis ved udsendelse af regninger til betaling i marts og september måned.

I februar 2019 fremsendes der årsopgørelse for perioden 1. september 2018 til 31. december 2018 + aconto for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019, med betaling i marts.

I august 2019 fremsendes der aconto for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019, med betaling i september

Første aconto rate på 50% af det forventede vandforbrug og af de faste afgifter for perioden 1/1 – 30/6 opkræves i marts måned.
Anden aconto rate (normalt på samme beløb som første rate) opkræves i september måned. Sammen med første rate i marts måned slutafregnes det endelige vandforbrug for det forudgående kalenderår.


Fra 2020 og frem vil afregninger se således ud:

Februar: Årsopgørelse for det foregående år + aconto for 1. januar til 30. juni.

August: Aconto for 1. juli til 31. december.