Dagsordener

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned i Søborg Forsamlingshus.

 

Link til dagsordenen fra de sidste 4 generalforsamlinger:

2022

2021

2020

2019