Dagsordener

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned i Søborg Forsamlingshus.


Link til dagsordenen fra de sidste 4 generalforsamlinger:

2019

2018

2017

2016