Historien


Gilleleje Vandværk er stiftet den 23/12 1912 og var indtil udgangen af 2009 et interessentskab.

Fra 1/1 2010 er vandværket omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar under navnet Gilleleje Vandværk a.m.b.a. 

I 2013 havde Gilleleje Vandværk 100 års jubilæum. I den forbindelse blev der udgivet et jubilæumshæfte hvor man kan læse om vandværkets historie.

Læs mere her: https://issuu.com/ (søg på Gilleleje Vandværk)